Оригинальные предметы

Как сделать свое жилище еще более уютным и непохожим на другие квартиры и дома?

Ответ прост: завести неординарные, экзотические предметы интерьера, которые подчеркнут ваш вкус и преобразят каждый уголок дома.

Посетив наш интернет-магазин, вы удивитесь многообразию красивых и стильных вещей (абажуров, статуэток, ковриков, ваз и панно) и оригинальной мебели из ротанга (стульев, пуфиков, диванов, этажерок, столиков, ширм, комодов, уютных кресел, сундуков и даже домиков для кошек!).

Все предметы интерьера, которые мы можем вам предложить, выполнены в колониальном стиле. Он возник и сформировался во времена великих географических открытий: когда ведущие европейские государства завоевывали Новый свет и создавали обширные колонии.

Гармоничное сочетание европейских и туземных черт – вот основные признаки колониального стиля. Завоеватели, строившие свои города на новых землях, придерживались канонов европейской архитектуры.

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини - реферат

реферат

По фізиці

На тему:

«Вплив електромагнітного

випромінювання на організм людини »

Роботу виконала

Студентка 1 «А» курсу

спеціальності 050709

Брюханова Ксенія

Усть-Лабунська

2009 рік


зміст

Вступ

1. Електромагнітне поле і його характеристики

2. Джерела електромагнітного випромінювання

3. Механізм впливу електромагнітного випромінювання

4. Вплив електромагнітного випромінювання

5. Вплив електромагнітних променів, що виходять від стільникових телефонів, на організм людини

6. Вплив сучасних електронних пристроїв

висновок

Список літератури


Вступ

Всі речовини безперервно випромінюють електромагнітні хвилі. Спектр випромінювання охоплює великий діапазон довжин хвиль: від радіохвиль довжиною сотні метрів до жорсткого космічного випромінювання з довжиною хвилі 10-12м. Природний електромагнітний спектр охоплює хвилі довжиною від +0,00000000000001 метрів до 100000 кілометрів. Теплове (інфрачервоне) випромінювання випускають тіла в певному діапазоні температур. Чим вище температура тіла, тим коротше довжина хвилі і вище інтенсивність випромінювання.

Інфрачервоний обігрівач ідеальний всюди, де потрібно отримати локальний обігрів поверхні. Будучи абсолютно нешкідливими, інфрачервоні обігрівачі забезпечують ефективний обігрів.

У процесі життєдіяльності людина постійно знаходиться в зоні дії електромагнітного (ЕМ) поля Землі. Таке поле, зване фоном, вважається нормальним і не завдає здоров'ю людей ніякої шкоди.

Так міцно увійшли до нас в життя різні "розумні" машини (комп'ютери, мобільні телефони, мікрохвильові печі, телевізори) насправді здатні принести людині набагато більше шкоди, ніж здається на перший погляд.

Широкі дослідження про вплив електромагнітного випромінювання на здоров'я людини в світі були розпочаті ще в 60 роки минулого століття. Був накопичений великий клінічний матеріал щодо несприятливої ​​дії магнітних і електромагнітних полів. Уже в цей час було запропоновано ввести нові захворювання "Радіохвильова хвороба» або «Хронічне ураження микроволнами». Надалі, роботами вчених в Росії було встановлено, що найбільш чутливою до впливу електромагнітних полів є нервова система людини. Результати проведених робіт були використані при розробці санітарних нормативних документів в Росії.

Тому розгляд впливу електромагнітного випромінювання на організм людини є актуальним.

Мета нашого реферату: дізнатися про механізм і наслідки впливу електромагнітного випромінювання.

Перед собою ми ставили такі завдання:

проаналізувати літературу з даної проблеми;

виявити механізм впливу випромінювання

описати наслідки цього впливу.

Об'єктом дослідження є електромагнітне випромінювання.

Реферат був виконаний на базі МОУ з поглибленим вивченням англійської мови №120 м Самари.


1. Електромагнітне поле і його характеристики

Рис.1 Діапазон ЕМВ

Електромагнітне поле (ЕМП) - фізичне поле рухомих електричних зарядів, в якому здійснюється взаємодія між ними. Приватні прояви ЕМП - електричне та магнітне поля. Оскільки змінюються електричне та магнітне поля породжують в сусідніх точках простору відповідно магнітне і електричне поля, ці обидва пов'язаних між собою поля поширюються у вигляді єдиного ЕМП. ЕМП характеризуються частотою коливань f (або періодом Т = 1 / f), амплітудою Е (або Н) і фазою Електромагнітне поле (ЕМП) - фізичне поле рухомих електричних зарядів, в якому здійснюється взаємодія між ними , Що визначає стан хвильового процесу в кожен момент часу. Частоту коливань висловлюють в герцах (Гц), кілогерцах (1 кГц = 103 Гц), мегагерцах (1 МГц = 106 Гц) і гігагерцах (1х 109 Гц). Фазу висловлюють в градусах або відносних одиницях, кратних . Коливання електричного (Е) і магнітного (Н) полів, що становлять єдине ЕМП, поширюються у вигляді електромагнітних хвиль, основними параметрами яких є довжина хвилі ( ), Частота (f) і швидкість поширення . Формування хвиль відбувається в хвильової зоні на відстані більше від джерела. У цій зоні хвилі змінюються в фазі. На менших відстанях - в зоні індукції - Е - хвилі змінюються не в фазі і швидко зменшуються з віддаленням від джерела. У зоні індукції енергія поперемінно переходить то в електричне, то в магнітне поле. Окремо оцінюють Е і Н. В хвильової зоні випромінювання оцінюється в величинах щільності потоку потужності - ватах на квадратний сантиметр. В електромагнітному спектрі ЕМП займають діапазон радіочастот (частота від 3х104 до 3х1012 Гц) і поділяються на кілька видів (рис.1). В екстремальних умовах, зокрема, в умовах космічного польоту джерелом ЕМП різних характеристик стає радіо- і телевізійна апаратура. В основі біологічної дії ЕМП на живий організм лежить поглинання енергії тканинами. Його величина визначається властивостями опромінюваної тканини або її биофизическими параметрами - діелектричної постійної ( ) І провідність. Тканини організму в зв'язку з великим вмістом в них води слід розглядати як діелектрики з втратами. Глибина проникнення ЕМП в тканини тим більше, чим менше поглинання. При загальному опроміненні тіла енергія проникає на глибину 0,001 довжини хвилі. Залежно від інтенсивності впливу і експозиції, довжини хвилі і вихідного функціонального стану організму ЕМП викликають в досліджуваних тканинах зміни з підвищенням або без підвищення їх температури.


2. Джерела електромагнітного випромінювання

Лінії електропередач, сильні радиопередающие пристрої створюють електромагнітне поле, яке в рази перевищує допустимий рівень. Для захисту людини були розроблені спеціальні санітарні норми (ГОСТ 12.1.006-84 регламентує вплив електромагнітних випромінювань на людину), в тому числі і ті, які забороняють будівництво житлових і інших об'єктів поблизу сильних джерел випромінювання.

Найчастіше більш небезпечними є джерела слабкого електромагнітного випромінювання, яке діє протягом тривалого проміжку часу. До таких джерел належить в основному аудіо-відео техніка, побутова техніка. Найбільш істотний вплив на людину надають мобільні телефони, СВЧ печі, комп'ютери і телевізори.

Телефони та мікрохвильові печі діють в основному нетривалий час (в середньому від 1 до 7 хвилин), телевізори не завдають значної шкоди, тому що зазвичай розташовуються на відстані від глядачів. Проблема електромагнітного випромінювання, що виходить від персональних комп'ютерів, постає досить гостро з огляду на декількох причин:

комп'ютер має відразу два джерела випромінювання (монітор і системний блок)

користувач ПК практично позбавлений можливості працювати на відстані

дуже тривалий час впливу

До ще більш тяжких наслідків можуть привести ігрові консолі, або приставки, які підключаються до телевізора. Основна проблема в цьому випадку зводиться до того, що телевізори випромінюють більш потужне поле, але діти (основна категорія користувачів приставок) не можуть віддалитися від екрану на достатню відстань через коротких проводів, розміщення меблів, або картинка просто ставати дуже дрібної. Особливу небезпеку становлять старі телевізійні приймачі (вітчизняні "Світанок", "Рубін") - їх ЕМ фон в кілька разів вище, ніж у сучасних світових брендів (Sony, LG, Panasonic і т.д.). Після 5-8 годин, проведених перед таким телевізором (що в наших сім'ях не рідкість) дитини кидає в жар, швидко піднімається температура, з'являється головний біль. В цьому випадку дітей потрібно негайно виводити із зони дії ЕМ поля, бажано на вулицю. Симптоми швидко зникають після припинення дії ЕМ випромінювання.

Діапазон частот електромагнітних хвиль, що фіксуються в даний час, простягається від 0 до 3 * 1022 Гц. Цей діапазон відповідає спектру електромагнітних хвиль з довжиною хвилі, що змінюється від 10-14 м до нескінченності. По довжині хвилі спектр електромагнітних хвиль умовно ділять на вісім діапазонів. Відмінність частот, випромінюваних в різних діапазонах, пов'язане з різницею мікроскопічних джерел випромінювання. Основними джерелами електромагнітного випромінювання в сучасному житті людини є:

електротранспорт - трамваї, тролейбуси, електропоїзди.

лінії електропередач - міське освітлення, високовольтні лінії.

побутові електроприлади.

теле- і радіостанції - транслюють антени.

супутникова і стільниковий зв'язок - транслюють антени.

радари.

персональні комп'ютери.

Кожен з перерахованих джерел створює електричні і магнітні поля в різному діапазоні частот від 0 до 1000 Гц. При цьому створюються такі значення магнітної індукції В, мкТл і напруженості електричного поля Е, В / м, які в деяких випадках набагато перевищують гранично допустимі норми (ПДН).


3. Механізм впливу електромагнітного випромінювання

ЕМ хвилі змінюють обстановку на робочому місці, наповнюючи повітря позитивно зарядженими іонами. Такі іони шкідливі для людей, тому приміщення необхідно провітрювати, а кращим рішенням стане придбання приладу, відомого як "Люстра Чижевського", в даний час їх існує досить багато модифікацій. Люстра Чижевського є джерелом негативно заряджених іонів (більш відомих в народі як "ефект гірського повітря"), які корисні для здоров'я людини.

Експериментальні дані як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників свідчать про високу біологічну активність електромагнітних полів у всіх частотних діапазонах. При відносно високих рівнях опромінюється електромагнітного поля сучасна теорія визнає теплової механізм впливу. При відносно низькому рівні - прийнято говорити про нетепловом або інформаційному характері впливу на організм. Механізми дії ЕМП в цьому випадку ще мало вивчені.

На біологічну реакцію впливають наступні параметри електромагнітного поля:

інтенсивність електромагнітного поля;

частота випромінювання;

тривалість опромінення;

модуляція сигналу;

поєднання частот електромагнітних полів;

періодичність дії.

Поєднання перерахованих вище параметрів може давати істотно розрізняються наслідки для реакції опромінюється біологічного об'єкта. Особливо небезпечними електромагнітні випромінювання можуть бути для дітей, вагітних жінок, людей із захворюваннями центральної нервової, гормональної, серцево-судинної системи, алергіків, людей з ослабленим імунітетом. Особи, що тривалий час знаходяться в зоні ЕМ - випромінювання, скаржаться на слабкість, дратівливість, швидку стомлюваність, ослаблення пам'яті, порушення сну.

На даний момент наукою кількісно не доведене прямого зв'язку між рівнем електромагнітних полів і онкологічної і іншого роду захворюваністю. Однак якісно такий зв'язок простежується: в місцях, де люди піддаються впливу електромагнітного випромінювання частіше виявляються ракові захворювання і розлади серцево-судинної і вегетативної нервової системи.

Ясно для всіх, що електромагнітне випромінювання становить реальну загрозу для здоров'я людини. Виявляється, що електромагнітні та радіаційні поля близькі за деякими своїми параметрами. Це було доведено як російськими, так і зарубіжними вченими. Дослідження, що проводяться в цих напрямках дуже перспективні, результати їх зараз навіть важко уявити і оцінити.

4. Вплив електромагнітного випромінювання

Що стосується ЕМ випромінювань, то найбільший вплив вони надають на імунну, нервову, ендокринну та статеву систему.

Імунна система зменшує викид в кров спеціальних ферментів, що виконують захисну функцію, відбувається ослаблення системи клітинного імунітету.

Ендокринна система починає викидати в кров більшу кількість адреналіну, як наслідок, зростає навантаження на серцево-судинну систему організму. Відбувається згущення крові, в результаті чого клітини недоотримують кисень.

У людини, протягом тривалого часу піддавався ЕМ випромінювання, зменшується сексуальний потяг до протилежної статі (частково це є наслідком банальної втоми, частково викликано змінами в діяльності ендокринної системи), падає потенція.

Зміни в нервовій системі видно неозброєним оком. Як вже зазначалося вище, ознаками розладу є дратівливість, швидка стомлюваність, ослаблення пам'яті, порушення сну, загальна напруженість, люди стають метушливими.

Такі наслідки впливу ЕМ випромінювання. Як захисні заходи можна назвати регулярні прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання приміщення, заняття спортом, дотримання елементарних правил роботи, робота з хорошою технікою, яка задовольняє всім стандартам безпеки і санітарним нормам.

5. Вплив електромагнітних променів, що виходять від стільникових телефонів, на організм людини

Дослідження шведських учених показали, що користувачі стільникових телефонів (особливо власники старих аналогових моделей) піддаються ризику виникнення новоутворень в області мозку.

Пухлина найчастіше з'являється на тій стороні голови, куди говорить прикладає трубку. Саме ця частина піддається найбільш інтенсивному впливу телефонних мікрохвиль. Такий висновок міститься в дослідженні, результати якого були опубліковані в інтерактивному огляді популярного медичного журналу MedGenMed.

13 обстежених пацієнтів, що страждали на злоякісні або доброякісними пухлинами мозку (за винятком одного), довгий час піддавалися впливу мікрохвиль, випромінюваних телефонами. Причому всі вони використовували старі аналогові мобільні апарати, що мають більш потужний вихідний сигнал в порівнянні з новими моделями.

«У міру подальшого поширення стільникових телефонів - а багато старих апарати з потужним вихідним сигналом як і раніше продовжують знаходити застосування - необхідно проводити великомасштабні дослідження, що дозволяють виявити причини і оцінити ймовірність захворювання», - зазначив головний редактор журналу MedGenMed д-р Джордж Лундберг.

В основу звіту «Вивчення трудової діяльності в умовах електромагнітного випромінювання, вплив медичних рентгенівських променів і використання стільникових телефонів на виникнення пухлин мозку» було покладено дворічне дослідження 233 пацієнтів, що мали новоутворення в області мозку. Для проведення аналізу в двох регіонах Швеції відбиралися люди однакового статі і віку, які проживали в одній і тій же місцевості. За результатами аналізу виділялися основні фактори ризику захворювання на рак.

6. Вплив сучасних електронних пристроїв

Однією з причин біологічної дії сучасних електронних засобів є застосування в їх виробництві мікросхем останнього покоління, які представляють собою високощільні, часто багатошарові матричні структури, здатні генерувати високої інтенсивності шкідливий для організму людини тонкопольових випромінювання. А так як інтегральні мікросхеми (ВІС) представляють собою неправильної форми малюнки, то і генерують вони шкідливі для організму людини тонкопольових випромінювання.

Результати досліджень змусили розлучитися з ілюзією високою шкідливості випромінюваного сучасними малогабаритними електронними засобами електромагнітного поля, в тому числі і низькоінтенсивного.

Спеціальною методикою вдалося розділити ефекти тонкопольового і електромагнітного випромінювання і показати, що основну небезпеку для організму людини являє тонкопольових випромінювання, джерелом якого є інтегральна мікросхема.

Було перевірено дослідження впливу вимкненого стільникового телефону на структурну динаміку води. Рівень структурної динаміки води оцінювався по спектральним параметрами (спектральної дисперсії) флуктуацій інтенсивності квазіпружного розсіювання світла на флуктуацінном спектрометрі (метод Чернікова). Результати показують різко негативний вплив стільникового телефону в вимкненому стані на структурну динаміку води, що виражається в значному зниженні її рівня і зміни спектрального складу флуктуацій.

Виходячи з цього, необхідно відзначити і те, що негативний вплив тонкопольового випромінювання генерується мікросхемою постійно, т. Е. Як в робочому стані, так і при відсутності джерела живлення в пристрої.

Результати проведених досліджень на біологічних об'єктах достовірно вказують на негативний вплив саме тонкопольових випромінювань електронних засобів, що мають в своєму пристрої сучасні мікросхеми.

Результати проведених досліджень показують, що електронні засоби, в пристрої яких застосовуються сучасні мікросхеми, небезпечні завжди: і в робочому режимі, і коли вимкнені.

На сьогоднішній день невідомі будь-які дослідження по віддалених наслідків впливу на організм людини стільникового телефону або комп'ютера. Про це пише і професор Ю. Григор'єв: «Статистично достовірні дані про розвиток можливих віддалених наслідків у користувачів стільникових телефонів в даний час відсутні». Що стосується онкологічних захворювань, то дослідження щодо впливу електронних засобів ведуться давно і в усьому світі, але тим не менш, немає даних про зв'язок впливу стільникового телефону з цією хворобою.

На підставі виявлених причин виникнення в організмі людини різних захворювань можна стверджувати, що взаємодія з стільниковими телефонами є додатковим фактором ризику більш швидкого розвитку в організмі людини різних захворювань, в тому числі й онкологічних. Можна припустити, що тонкопольових випромінювання від стільникового телефону може бути причиною захворювання людини. Для з'ясування цієї проблеми необхідний додатковий ряд досліджень.


висновок

Результати проведених досліджень щодо впливу стільникового телефону і інших малогабаритних малопотужних електронних засобів на різні організми переконливо свідчать про те, що за контакт з подібними пристроями користувач розплачується своїм здоров'ям. Головним джерелом біологічного дії на організм є тонкопольових випромінювання, що створюється матричними структурами інтегральних мікросхем. Інтенсивність випромінюваного БІС тонкого поля залежить від щільності малюнків в ній і її розмірів. У свою чергу, щільність малюнків в обсязі залежить і від кількості шарів, з яких складається мікросхема.

Сучасні електронні засоби, такі, як стільниковий телефон, становлять особливу небезпеку і для дітей. В період формування організму взаємодія зі стільниковим телефоном призводить до різкого старіння клітин головного мозку і всього організму і появи в ньому відповідних захворювань. До такого висновку прийшли і вчені Центру електромагнітної безпеки при ГНЦ «Біофізика» МОЗ РФ. Сьогодні у всьому світі велика увага приділяється розробці засобів захисту від різного роду випромінювань електронних засобів. Традиційно більшість засобів захисту спрямовані на екранування електромагнітних випромінювань. Але безглуздо екранувати електромагнітне випромінювання стільникового телефону або радіотелефону, так як сам принцип їх роботи суперечить цьому. Виходячи з викладеного матеріалу, можна стверджувати, що реально позитивних результатів для організму людини від пристроїв захисту, що знижують електромагнітні випромінювання, немає і не може бути. Разом з цим захист необхідний від тонкопольового випромінювання БІС. Для всього людства небезпечним стає і той факт, що в навколишньому його середовищі нарівні з електромагнітним випромінюванням йде наростання щільності патогенної тонкопольової енергії (застосування стільникових телефонів, радіотелефонів, комп'ютерів, принтерів, копіювальних апаратів та інших засобів, в пристрої яких використовуються високощільні матричні структури, що випромінюють шкідливі для організму людини тонкі поля).

Тонкі поля, створювані сучасними електронними засобами, якими оточив себе людина, представляють серйозну небезпеку для його здоров'я. І, як би не опиралися виробники такого роду пристроїв і фахівці з просування їх на ринок, доведеться писати на упаковках, і в першу чергу, для стільникових телефонів «Небезпечний для вашого здоров'я», і саме по тонкопольового випромінювання.

Накопичений досвід і численні дослідження вчених в різних країнах показують, що за зручності, принесені науково-технічним прогресом, доводиться розплачуватися здоров'ям і не тільки користувачеві стільникового телефону, але і людям, що знаходяться в безпосередній близькості від нього.

Все це говорить про те, що розробка ефективних способів захисту від негативного впливу тонкопольового випромінювання електронних засобів, що використовують сучасні мікросхеми, є однією з найважливіших задач профілактичної медицини.


Список літератури

1. Гурський І.П. Елементарна фізика. - М .: Наука, 1973

2. Колтун Марк Світ фізики. - М .: Дитяча література, 1987

Интерьер

Резная или ротанговая мебель, деревянные или плетеные ширмы, маски, сундуки, корзины, расписные коврики и статуэтки: все это и по сей день напоминает нам о временах колоний и глобальных завоеваний.

Основные признаки современной колониальной мебели и аксессуаров:

- экологичность (как правило, все они сделаны вручную из природных материалов: дерева, бамбука, ротанга, тростника, глины, растительных волокон, керамики и т.п.);

- декоративность (благодаря своему экзотичному внешнему виду и натуральным расцветкам, они прекрасно впишутся практически в любой интерьер).

В интернет-магазине Birma вы можете выбрать и купить предметы интерьера, сделанные руками потомственных мастеров из Бирмы. Все вещи, которые мы предлагаем вашему вниманию, могут не только украсить ваше жилище, но и стать необычным, запоминающимся подарком вашим друзьям и близким.

Однако, в быт им приходилось привносить туземные правила и предметы интерьера, оправданные особенностями климата.

Экзотические вещи становились привычными для колонистов, а колониальный стиль входил в моду и в самой Европе, которая получала туземные сувениры с кораблями, регулярно приходящими из колоний.